Jarosław Dumanowski Doradcą Zarządu ds. Edukacji

Jarosław Dumanowski Doradcą Zarządu ds. Edukacji

2017-08-07

Do Klubu Szefów Kuchni dołączył Jarosław Dumanowski, który będzie pełnił funkcję Doradcy Zarządu ds. Edukacji.

- Nie ukrywam, że bardzo mi zależało, aby profesor Dumanowski wsparł swoją wiedzą nasz Klub oraz jego statutowe działania w kwestii edukacji i historii polskiej kuchni oraz żywienia. Na pewno będzie to duże wsparcie dla naszych członków, ale też wielka i elementarna wiedza dla szkół gastronomicznych które na co dzień wspieramy. To ważny dzień dla Klubu w temacie zaplanowanych działań i wyznaczonych celów na ten rok i na 2018 - powiedział Jarosław Walczyk, Prezes KSK

Jarosław Dumanowski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – historyk, specjalista z zakresu historii kuchni i wyżywienia, historii kultury materialnej i stosunków polsko-francuskich. Kieruje Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych UMK, jest członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Jedzenia (IEHCA). Studiował historię na UMK w Toruniu oraz na Uniwersytecie w Angers we Francji.

Jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Michel de Montaigne w Bordeaux oraz w Katedrze Ochrony i Waloryzacji Dziedzictwa Żywieniowego w Europejskim Instytucie Historii i Kultur Jedzenia w Tours i w Centrum Norberta Eliasa w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Marsylii. Wykładał na Uniwersytecie Paryż IV Sorbona, jest członkiem komitetu naukowego wydawanego na Sorbonie pisma „Histoire, Economie & Societé”, komitetu naukowego Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Jedzenia, redakcji „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej” wydawanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Pomysłodawca i redaktor serii „Monumenta Poloniae Culinaria” wydawanej przez Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie, prowadzi seminarium z zakresu historii i kultur jedzenia otwarte nie tylko dla historyków czy etnologów, ale także specjalistów z innych dziedzin, w tym także szefów kuchni, dziennikarzy kulinarnych i pasjonatów oraz znawców jedzenia, promotor trzech obronionych doktoratów z tej dziedziny i kuliku innych z zakresu historii.

Ze strony polskiej kieruje europejskim programem European Food Education Season, jest członkiem zarządu programu TERESMA dotyczącego produktów regionalnych i tradycyjnych w Europie. Popularyzator wiedzy o dawnej kuchni, organizator wydarzeń historyczno-kulinarnych, współpracuje z restauratorami, szefami kuchni, nauczycielami gastronomii, producentami żywności i organizatorami turystyki tworząc dokumentację historyczno-kulinarną, historyczne menu i scenariusze imprez historyczno-kulinarnych.

Co roku organizuje Toruński Festiwal Smaków, współpracuje przy organizacji Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie, jest współorganizatorem Festiwalu Smaku w Grucznie, bierze udział w akcji promocji świętomarcińskiej gęsiny oraz w wielu innych przedsięwzięciach edukacyjnych i promocyjnych w kraju i zagranicą.

Jest felietonistą magazynu Food Service , współpracuje z magazynem „USTA” oraz innymi pismami i stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi w dziedzinie promocji tradycji żywieniowych, historii kulinarnej

Najważniejsze publikacje dotyczące historii kuchni i kultury żywieniowej:

• S. Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i opr. J. Dumanowski i M. Spychaj z przedmową S. Lubomirskiego, „Monumenta Poloniae Culinaria”, red. J. Dumanowski, t. I, Warszawa 2009.

• J. Dumanowski, A. Pawlas J. Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, Warszawa 2010.

• Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelkich potraw, pieczenia chleba, i inne sekreta gospodarskie i kuchenne", opr. i wyd. J. Dumanowski i R. Jankowski, „Monumenta Poloniae Culinaria”, red. J. Dumanowski, t. II, Warszawa 2011.

• J. Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze, czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011.

• Półgęski, czarnina i karp w piernikach. Przepisy kulinarne z najstarszych książek kucharskich z regionu kujawsko-pomorskiego, wybrali i opracowali J. Dumanowski i A. Kleśta-Nawrocka, Gruczno 2012.

• Nauka gotowania do użytku ludu polskiego ułożona z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanisławy Mittmann i Stefanii Królikowskiej, opracowali i wydali J. Dumanowski i M. J. Mazurkiewicz, Grudziądz 2012.

• W. W. Wielądko, Kucharz doskonały pożyteczny dla zatrudniających się gospodarstwem, wyd. i opr. J. Dumanowski przy współudziale A. Kleśty-Nawrockiej, „Monumenta Poloniae Culinaria”, red. J. Dumanowski, t. III, Warszawa 2012.

• Księga szafarska dworu Jana III Sobieskiego 1695-1696, oprac. J. Dumanowski, M. Próba i Ł. Truściński, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. IV, red. J. Dumanowski, Warszawa 2013.

• S. Czerniecki, Compendium ferculorum or collection of dishes, ed. by Jarosław Dumanowski in collaboration with M. Spychaj, Warszawa 2014.

• Codzienność dawnej Francji. Życie i rzeczy w czasach ancien régime’u, red. M. Figeac), tłumaczenie z języka francuskiego: Dorota Sieńko, redakcja naukowa: Jarosław Dumanowski, Warszawa 2015.

• Poradnik drzewa żywota [edycja żydowskiego poradnika dietetycznego z XVII w.], opr. i wyd. Ewa Geller, wstęp J. Dumanowski, „Monumenta Poloniae Culinaria, red. J. Dumanowski, t. 5, Warszawa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2015.

• Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane, opr. Jarosław Dumanowski, Dorota Dias-Lewandowska i Marta Sikorska, „Monumenta Poloniae Culinaria”, t. IV red. J. Dumanowski, Warszawa 2016.

• France-Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe-Fin XIXe siècle), textes réunis Par Jarosław Dumanowski, Michel Figeac et Daniel Tollet, Paris 2016.

• Rimvydas Laužikas, Liutauras Čeprackas, Jarosław Dumanowski, Arvydas Pacevičius, Oginskių dvaro virtuvėje, Vilnius 2016.

Wkrótce
 

Zobacz co niebawem będzie odbywać się w Klubie

wszystkie wydarzenia